Tietosuoja


Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Remonttipalvelu Smith Oy

Suurpalontie 2 D 15, 48400 Kotka

Rekisterin yhteyshenkilö
Matthew Smith
Suurpalontie 2 D 15, 48400 Kotka
045 203 2983
matt@smithoy.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan ajanvaraamisessa ja yhteydenpidossa asiakkaan kanssa, sekä laskutusta varten. Henkilötietojen käsittely on tarpeellinen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.

Mistä henkilötiedot saadaan
Yhteystiedot kerätään asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan.

Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytyspaikka
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Remonttipalvelu Smith Oy.

Rekisteröidyn oikeudet (EU 2016/679)
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Ota asiassa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Ota asiassa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.
Henkilörekisterissä henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin, jolloin rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojaan.
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Ota asiassa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön.

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.